Жилища и офиси в София са на етап „възстановяване“

Жилищният пазар в Со­фия вече се намира във фа­за „възстановяване“. Бъл­гарската столица попада в една група заедно с Вар­шава, Лондон, Милано, Талин и Вилнюс. Пазарите там вече започнаха свое­то възстановяване с нара­стващ брой сделки и по­степенно набират инер­ция. Това показва между­народно проучване на GVA Worldwide за инве­стиционната активност.Жилищата показват признаци на най-бързо възстановяване спрямо останалите сегменти на имотите.